Kısa Paylaşımlar

Günlük Notlar

——————————————

Türk Telekom – İsimlerle Arası Pek İyi Olmayanlara

Liderlik Mücadeleci marka davranışıyla anlatılmamalıydı

Lider marka mesajı vermeye çalışılırken rakiplere sataşılmaz. Lider marka yeniliği ve geleceği sahiplenmelidir. Arkasından gelen markaya sataşmamalıdır. Bu anlamda stratejik yaklaşım bence doğru değil.

Önce yaratıcı fikir bulunmuş sonra strateji giydirilmiş gibi duruyor:)

Yaratıcı içgörü oldukça iyi; ama yaratıcı çözüm yeterince güçlü değil. Filmin ilk 23 sn’lik kısmı daha yaratıcı işlenebilirdi. Madem rakibe çakıyorsun, isim karıştırma ve hatırlamama meselesi daha çarpıcı fikirlerle anlatılabilirdi.

TOSHIBA – Aile Boyu Serinlik Kampanyası

Güçlü inovasyon, zayıf markalama

Ürün fikri çok güçlü bir tüketici içgörüsünden yola çıkmış.

Ürün, eğer ilk kullanıcılar tarafından olumlu yorumlanırsa (performans, enerji tüketimi vb.), TOSHIBA’nın ciddi pazar payı alacağını düşünüyorum.

Reklamda teknoloji daha güçlü markalanmalıydı. Sonunda kullanılan “multi split klima” özelliği daha çok tekrar etmeliydi.

Bu haliyle teknoloji yeterince fark edilmeyecektir.

——————————————

Coca Cola Artık Burger King’de – Habere Gel!

Burger King’ten Kötü Haber:(

Konu bağlamdan o kadar uzak ve negatif çağrışım yapan sahnelerle işlenmiş ki. İyi duygular yaratmıyor ve negatif bir hafıza oluşturuyor.

Oysa temelde bir marka değeri transferi meselesi var. Başka bir markanın değerini kendi markana transfer ediyorsun. Dolayısıyla Coca Cola’nın mutluluk imajları paralelinde bir kampanya daha pozitif bir imaj oluştururdu.

Önerim; eğer devam ediyorsa, kampanyayı bir araştırmaya sokmaları ve duyguları ölçmeleri.

——————————————

Pazarlamanın basit kuralları – 1 

Faaliyet gösterdiğiniz kategorinin tüm alıcılarına hem fiziksel erişilebilirlikle hem de pazarlama iletişimleriyle ulaşın

Yani birinci kural, ULAŞMAK

Marka danışmanı eren özata_yazı

Pazarlama faaliyetlerini, mümkün olduğu kadar çok müşteriye, maliyet etkin bir şekilde ulaşma yetenekleri bakımından inceleyin.

Asıl satış fırsatı taşıyanlar kategorinizdeki sizin markanızı hiç almayanlar ya da seyrek alanlardır.

Dolayısıyla stratejinizin bu kitleye ulaşabilir olması öncelik olmalıdır!

Kimin ne zaman satın aldığını  ve markanın satın alanların hayatlarına nasıl oturduğunu anlayın ve planınızı bu doğrultuda oluşturun.

——————————————

Pazarlamanın basit kuralları – 2

Kolay satın alınır olun

Fiziksel ve zihinsel ulaşılabilirlik pazar payınızı artırmak içi fırsat sunar.

Tüketicilerin nasıl satın aldığına ve markayı hayatlarına nasıl aldıklarına dair araştırma gerektirir.

Ayrıca, olmayan ambalaj türleri ve boyutları gibi satın almama nedenlerini gözetin.

Bir markanın yüksek pazar payına sahip olmasının nedeni kullanışlılık olarak ifade edilir.

Ancak kullanışlılık o kadar kolay bir kavram değildir. Neyin kolay olup olmadığını anlamak deneysel pazar araştırmaları gerektirir. Bu tür araştırmalar kurgulayın ve uygulayın.

Iphone piyasaya çıkmadan bir çok pazarlama gurusu kısa sürede yok olacağını öngörmüştü:)

Marka_danışmanı_eren_özata_ yazı_ görsel

——————————————

Pazarlamanın basit kuralları – 3

Fark edilin

Marka fark edilmezse, reklamla ve fiziksel erişimin bir anlamı yoktur.

Rafta görülmeyen ya da caddede fark edilmeyen markalar satın alınmaz.

Fark edilmeyen reklamlar hafıza yapılarını etkilemez.

Tüketiciler bilinçli olarak reklamlardan kaçıyorlar.

Zeki, hoşa giden yaratıcı reklamların markanın fark edilmesini sağladığı doğrudur. Ama bu yollardan sadece biridir. Ne gördüğümüz zihnimizde ne olduğuna bağlıdır.

Marka danışmanı eren özata_ yazı

——————————————

Pazarlamanın basit kuralları – 4

Hafıza yapılarını tazeleyin ve oluşturun

Bir markanın reklamları fark edilse bile marka için faydalı hafıza yapılarını tazelemedikten ya da oluşturmadıktan sonra işe yaramaz.

bu tüketicilerin zihinlerinde ne olduğunu anlayıp buna karşı değil, bununla birlikte çalışmayı gerektirir.

Marka İmaj araştırmasının amacı budur. Mevcut hafıza yapılarını anlayıp onları yansıtacak iletişimler oluşturmak

Yüksek bütçeli yaratıcı reklamların markalar için bir şey yapamaması bundan kaynaklanır.

Reklam uygun hafıza yapılarını güçlendirmediği ya da oluşturmadığı için bu sık karşılaşılan bir şeydir

Yeni markalar için tüketicilerin markayı satın almaya ihtiyaçları olduğuna dair hafıza yapıları oluşturulmalıdır.

Örneğin markanın gerçekte ne yaptığını neye benzediğini, marka adının ne olduğunu nerede satıldığını ve ne zaman nerede tüketildiğine dair hafıza yapıları.

Bunlar basit ama çok önemlidir. Unutmayın, sadelik erdemdir.

Yerleşik markalar için yenilenme ihtiyacı çok büyüktür. Coca-cola’nın pazarlamacıların bile insanlara özellikle hararet bastığında ferahlatıcı bir içecek olduğunu hatırlatmaları gerekir

Mevcut bir marka için Yeni hafıza oluşturmak uzun süreli bir projedir her reklam kampanyası büyük ölçüde aynı şeyi söylemelidir. Yeni bir bilgiyi tanıttığı zaman bile eski hikayeyi anlatmalıdır. Yani marka için çalışmalıdır.

——————————————

Pazarlamanın Basit Kuralları 5

Ayırt edici marka varlıkları yaratın

Markalaştırma önemlidir. Başarılı işletmeler basitçe bir markanın ait olduğu kategoriye dahil edilmesi ile kurulmuştur.

Ayırt edici marka varlıklarının önemli olmasının 3 temel sebebi vardır.

ilki markalaştırma, tüketicilerin fark ettikleri markayı satın almak gibi kestirme yolları tercih etmesini sağlar

Markalaştırma olmadan tüketici; fiyata, raftaki belli bir konuma ya da indirimde olan ne varsa ona yönelir.

ikincisi markalaştırma tüketicilerin reklamın hangi markaya ait olduğunu anlamasını ve hafıza yapılarının doğru marka için tazelenmesi sağlar. Bu olmazsa reklam bir işe yaramaz. Bir markaya daha çok aşina olan tüketiciler markanın reklamlarını çok daha büyük olasılıkla fark eder

Markalaştırma ayırt edici marka varlıklarının yaratılmasıdır.

Zihinsel çağrışımlar askı görevi görür. Bir markanın diğer hatıralarının ya da çağrışımlarının bayinde askıda kalmasına ya da oluşmasına olanak verir.

Bazı markalar; görsel, işitsel ve sözel portföy oluştururlar. Bu varlıklar bir markanın iletişiminin işe yaramasını sağlar. Tüketiciler bir markanın logosu, adı vs. hakkında nadiren durup düşünür. Bir markanın ayırt edici araçları ve sesleri izleyiciler tarafından çok çabuk beyinde işlenir. Esas olarak tanıma için kullanılır. Ayırt edici marka varlıkları işe yarar, markalaştırma budur.

Üçüncüsü, ayırt edici marka varlıkları çok önemlidir. Çünkü bu ayırt edici hafızalar, bir markanın fark edilmesini kolaylaştırır. Bir markayı görebiliriz, çünkü ikonografisini tanırız. Bu yüzden perakende ortamında satın alacak bir şeyler ararken bile mağazada pek çok şeyi fark etmeyiz.

——————————————

Pazarlamanın Basit Kuralları 6

Tutarlı ama Zinde olun

Markalar pazarda hakim olmalarını yeniden konumlandırmayla değil tutarlılıkla yapmışlardır.

Şirketlerde bu çok sık olur. Yeni bir şey sunma arzusu şirket içinde galip gelir.

Benzer şekilde pek çok reklam ikna edici farklı mesajlar aktarmaya çalışırken kendi etrafında döner.

Tüketiciler yeni fikirlere karşı dirençlidir; ancak zaten bildikleri şeylerin hatırlatılıyor olmasından hoşlanırlar. Özellikle de eğlenceli bir şekilde yapılırsa.

Reklamcılık sanatının büyük bir kısmı aynı hikayeyi tekrar tekrar, ama yeni ve eğlenceli şekilde anlatmaktır.

En ufak tutarsızlık bile kafa karıştırır.

Tüketicilerin kafaları genellikle reklamdan dolayı karışmaz. Çünkü bunun olmasına yetecek kadar reklamla ilgili olmazlar. Kafa karıştırıcı reklamlar mevcut hafıza yapılarının üstünü örtenlerdir.

——————————————

Markanızı Geliştirmek İstiyorsanız Şuralarda Fikir Arayın

04.04.2019
  1. Rol model markalar belirleyin: Sizinle benzer vizyonu gerçekleştirmiş ve başarılı olmuş farklı kategorilerden markaları inceleyin
  2. Marka temas noktalarını araştırmaya çıkın: Müşterinizin markanızla etkileşime girdiği anları araştırın
  3. Müşterilerinizin karşılanmamış motivasyonlarını bulmaya çalışın: Müşterilerinizin markanızla ilgili deneyimlerini araştırın
  4. Marka varlıklarını güçlendirin: Semboller, bölgesel çağrışımlar, kategoriyle ilgili işbirlikleri.

Marka güçlendirme yöntemleri

——————————————

Muallakta kalmak

04.04.2019

Her şeyin fazla gelmesi ve her şeyin tamamen ters gitmesidir.

Tek çaresi kahkaha atmaktır.

My Post (5)