Öne Çıkan

Güçlü Bir Görsel Marka Kimliği Nasıl Olmalı?

Öncelikle bu yazıyı yazmamdaki amaç; her gün bir yenisinin duyurusunun yapıldığı kurumsal kimlik yarışmaları… Bu yarışmalar sonucu ortaya çıkan stratejisi zayıf işler ve bu işlere harcanan kaynakların israfına dikkat çekmek.

Sektör medyası da doğru bir şeymiş gibi bu tür yarışmalara çanak tutuyor ve sonuç olarak stratejiden yoksun, bir değeri sahiplenmeyen resimler ortaya çıkıyor. Yıllardır bu durum böyle devam ediyor.

Sonra da;

Markalarımız yok; markalarımız!

Tasarım yapıp değer üretemiyoruz!

Diyerek hayıflanıyoruz.

marka görsel kimliği nasıl olmalı?

Logo tasarlamak iyi bir kimlik yaratmak anlamına gelmez. Logo görsel kimliğin parçalarından sadece biridir. Font, renk, grafikler, tamamlayıcı renklerle görsel dünya bir bütündür. Bu dünyanın parçaları, bağımsız olarak kullanıldıklarında dahi hangi markanın parçası olduğunu anlarız.

Marka bir ürünün diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayan, beklentiler, anılar, hikayeler ve ilişkiler dizinidir.

Logo, ambalaj, marka kişiliği, müşteri hizmetleri, fiyat, ürün, kalite, kurumsal sorumluluk bir markayı temsil eder. Ancak marka somut değildir. Farklı ürün ve hizmetleri, kalitenin genellikle karşılaştırılabilir olduğu bir dünyada ayıran benzersiz bir deneyimdir.

Marka görsel kimliği bir markanın yüzüdür. Temsil ettiği benzersiz deneyimi müşterilerine anlatmak için vardır. Tüm şirket gibi o da markanın varoluş amacını gerçekleştirmek için çalışır.

İyi bir marka görsel kimliği aşağıdaki kriterlere uymalıdır.

  1. Markanın varoluş amacını net bir şekilde anlatıyor mu?

Markanın varoluş amacı markanın özünü temsil eder ve soyuttur. Soyut olduğu için elle tutulamaz ve deneyimi taklit edilemez. Görsel kimlik bu benzersiz soyut varoluş amacını hissettirmelidir.

  1. Pazar araştırmasıyla doğrulanıyor mu?

Tasarımcının düşündüğü ve tüketicilerin hissettiği aynı olmayabilir. O yüzden temel değerlerin ve tasarımın tüketici testinde doğrulanması gerekir. Doğrulanmayan bir kimlik iyi bir resimden öteye geçmez.

  1. Marka kişiliğine uygun mu?

Ürünlerin, kalitelerinin benzer olduğu, somut faydalarının neredeyse aynı olduğu bir dünyada ürün ve hizmetlerin ayrışmasını sağlayan temel unsur marka kimliğidir. Asi ruha sahip Disel markasını ya da soytarı kişiliğiyle Fanta’yı düşünün.

  1. Leke değeri taşıyor mu?

Leke değeri taşıması bir kimliğin akılda kalıcılığını büyük oranda artırır. Aynı zamanda rekabette ayrışmasını kolaylaştırır. Adı üstünde leke; her leke benzersizdir. İsteseniz de kopyalayamazsınız.

  1. Uyumlu renk paletine sahip mi?

Görsel kimlik bir dünyayı temsil eder. Logo sadece bir parçasıdır. Aynı şekilde kullanılan renkler de o dünyanın destekleyici parçalarıdır.

  1. Font seçimi kimliğin bir parçası olabiliyor mu?

Font ailesi görsel kimliğin dilidir. Marka kimliğine ve sembole uyumlu olması akılda kalıcılığı güçlendirir. Mercedes’in font ailesini düşünün.

  1. Grafiklerle destekleniyor mu?

Ürünle ya da hizmetlerle ilgili kullanılan grafikler, fotoğrafların duygusu, kurumsal kimliğin ruhunu yansıtmalıdır. Google’ın simgelerini düşünün. Ikea’nın kataloglarındaki fotoğraflara bakın.

  1. Baskıya ve dijital dünyaya uygun mu?

Logo bilgisayar ekranında oldukça çekici olabilir ama basılacağı malzemenin özellikleri ve kullanılacağı alanlardan bağımsız düşünülmemelidir. İyi bir tasarımcı baskı tekniklerine hakim olmalı ve kritik bir hata ile uygulamada fiyasko yaşamamalıdır.d

  1. Sembol mü Logotype mı?

Fonetik olarak güçlü ve orijinal bir isme sahipsenin logotype tercih etmelisiniz. İsim farklı ürün alanlarında da kullanılıyorsa sembol kullanmak işinizi kolaylaştırır, ancak sembolleri öğretmek zaman ve para ister, ama yıkılmaz birer kale görevi görürler.

Kişi Marka Yaklaşımı 1

Marka kişilikleri konusunda eğitim verirken; lafa genelde insan kişiliklerinin idealize edilmiş halleridir diye başlarız. Kişi marka eğitimlerinde ise cümle yukarıdakinin tam tersidir. Tıpkı bir markanın bilinirliğinin, algılanan kalitesinin, marka çağrışımlarının ve marka sadakatinin yönetilmesi gibi marka davranışlarının insan davranışlarına uyarlanması şeklindedir.

Günümüzde diploma, alınan eğitim ve tecrübe insanları birbirinden farklılaştırmaya yetmiyor. Bir satış sorumlusunda ya da yöneticide aranan özellikler, iş ilanlarında hemen hemen aynı cümlelerle ifade ediliyor ve bu özellikler hemen hemen her üç beş yıl tecrübeli bir adayda bulunabiliyor. Aynı markalaşmanın öneminin anlatıldığı makalelerde olduğu gibi; firmalar da benzer ürünleri benzer özelliklerde üretiyor ve farklılaşmaları için ürün özelliklerinin rasyonel faydalarından çok duygusal faydalarına odaklanılması gerekiyor.

Kişi marka konusu bugüne kadar hep ünlüler bazında ele alındı. Ancak günümüzde hiç de öyle değil; bugün bir firmada çalışan işçi de, orta düzey yönetici de, üst düzey yönetici de bu konunun muhatabıdır.

Kişi marka yaklaşımı ile nasıl algılanmanız gerektiğini yönetirsiniz. Kendinizi bir ürün gibi görmeye başlarsınız. Sahip olduğunuz özellikleri optimum fayda üretecek şekilde kullanmaya başlarsınız ve sonuç olarak, hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda farklılaşarak başarıyı yakalarsınız.

Yukarıda bahsettiğim kişi marka yaklaşımıyla ilgili bazı ipuçlarını hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda başarıyı yakalamanıza yardımcı olması ümidiyle aşağıda paylaşıyorum.

İpuçlarına geçmeden önce de bir konunun altını çizmekte büyük fayda görüyorum; daha önceki “Stratejik Marka Analizi” makalemde belirttiğim gibi iyi bir markalaşma iyi bir araştırma, anlama süreci ile mümkün kılınır.

Kendinizi, çevrenizi, iş dünyanızı ve rakiplerinizi iyi anladığınızı varsayarak pratik ipuçlarını aşağıda aktarıyorum.

Kişi marka yaklaşımı, fırsatları görüp değerlendirme sürecidir

Sizi rakiplerinizden farklı kılan özelliğinizi hedef kitlenize bulduğunuz her fırsatta bir yolunu bularak aktarmalısınız. Televizyona çıkıp reklam verme şansınız yok; sizin mecranız sizin sosyal ve iş ortamlarınız. Örneğin iş çevrenizden insanlarla gerçekleştirdiğiniz iftar yemeklerini havadan sudan konularla harcamayın.

Somut şeylerden çok soyut şeylere odaklanmak gerekir

Coca Cola’nın sahip olduğu marka değeri; fabrika, makine vb. somut varlıklarından çok daha fazlasıdır. Sizi farklı kılan, sizinle iş yapılmasını sağlayan; sizin diplomanız, iş tecrübeniz değildir. Sunduğunuz soyut farklılıktır. Bir alanda lider olmak, ilk olmak, yenilikçi olmak, uzman olmak vb. stratejilerden birini kullanabilirsiniz.

Ne olduğunuz değil nasıl algılandığınız önemlidir

Bir peynir üreticisi dünyanın en lezzetli en özel peynirini üretebilir ama bununla ilgili bir iletişim yapmaması, insanların gözünde o üreticiyi sıradan bir peynir üreticisinden farklı algılatmaz. İnsanlar da öyledir, çok başarılı işler yapıyor olabilirsiniz, ama bunu gerekli kişilere gerekli yerlerde ifade etmezseniz sıradan bir çalışandan farklı algılanmazsınız.

Samimiyet ve gerçeklik altın kuraldır

Kişi marka yaklaşımının temelinde yukarıdaki iki altın kelime vardır; samimiyet ve gerçeklik. Kişi marka yaklaşımı ile kimse olduğundan farklı görünmeyi ümit etmesin ya da yapmacık davranışlarla inandırıcı olmayı beklemesin. Bu işin sırrı sahip olduğunuz özellikleri belirli bir plan ve strateji dahilinde dış dünyaya aktarmakta yatar.

Farklı olmayı başarmak esastır

Farlılığınızı bulup bir alanı sahiplenemiyorsanız; sıradan, sizi ayrıştırmayan; güven, güler yüz, iş bitiricilik vb. özellikleri sahipleniyorsanız başarı şansınız çok azdır. Sizin tüm rakiplerinizden, parmak iziniz kadar özgün bir stratejiyle farklılaşmanız gerekir.

Odaklanmak mecburiyettir

Ne iş olursa yaparım yaklaşımı 70’lerde kalifiye insan kaynağının olmadığı dönemlerde kaldı. Artık çok işi yapan değil bir işi iyi yapan insanlar tercih ediliyor. Günümüzdeki mega markaları düşünün; hiçbir alanda iyi değiller ama her alanda üretim yapıyorlar ve her geçen gün bir uzman marka, mega markaları bir yerlerinden yaralıyor. Mega marka dönemi kapandı artık. Uzmanlaşmış, işini en iyi yapan markalar devrindeyiz.

İlk izlenim 2 dakika sürer

Hedef kitlenizi, görsel ve sözel olarak iki dakikada etkilemek zorundasınız. Yapılan bir araştırmaya göre; işe alım süreçlerinde ilk birkaç dakikada karar verilir

Görsel kimlik unsurlarını kullanım

Ayakkabınız, saatiniz, küpeniz, arabanız, oturduğunuz semt, görüştüğünüz insanlar, boş zamanlarınızı değerlendirişiniz, yemek yediğiniz yerler, kullandığınız diğer görsel ürünler ve markalar kişi markanızla ilgili büyük resmin parçalarıdır. Stratejinize ve hedef kitlenize göre bunları planlamak ve planladığınız şeyleri pratikte var etmek zorundasınız.

Kişi markada süreklilik tutarlılıkla mümkün olur

Uzun saç size yakışıyorsa bunu hep koruyun. Bir süre sonra sizin görsel kimliğinizin bir parçası olacaktır. Mavi size yakışıyorsa maviyi ve tonlarını görsel iletişiminizde sürekli kullanın. Bir alanda uzman olarak algılanıyorsanız o alan dışında işlere kalkışmayın

Tüketicinize dokunun

Tüketiciye dokunmak kavramı çok kullanılan bir pazarlama deyimidir. İşin esprisi insanlara hatırlanacak bir deneyim yaşatmaktır. Telefon konuşmalarınız, selamlaşmanız, insanları uğurlamanız, hediyeleriniz hatırlanır olmalıdır.